6.4 ГРОНО

6.4.1 гроно винограду
Генеративний орган виноградної рослини; зформований з суцвiття в процесi його розвитку пiсля цвiтiння та зав’язування ягiд. За розмiром може бути дуже дрiбна, дрiбна, середня, велика та дуже велика; за щiльнiстю дуже пухка, пухка, середня, щiльна та дуже щiльна; за формою — цилiндрична, гiлляста, крилата,конiчна та цилiндро-конiчна

6.4.2 гребiнь винограду
Скелет грона винограду, утворений з осi суцвiття iз всiма вiдгалуженнями (вищого, другого, третього й iнодi четвертого порядку)

6.4.3.гребененiжка Частина гребеня (вiдгалуження вищого порядку) iз слабким, середнiм чи сильним здерев’янiнням, яка прикрiплює гроно до пагону та закiнчується вузлом, вiд якого вiдходить вусик чи крило грона. Довжина гребененiжки може бути дуже коротка, коротка, середня, довга та дуже довга

social position