6.5 КВIТКА

6.5.1 квiтка винограду
Орган статевого розмноження, який являє собою видозмiнений вкорочений та сильно обмежений в ростi репродуктивний пагiн. Основнi типи квiток винограду: чоловiчий, перехiдний вiд чоловiчого до двостатевого, двостатевий, жiночий з прямими тичинками, жiночий зi загнутими донизу тичинками, iстинно жiночий (без тичинок)

6.5.2 маточка квiтки винограду
Жiночий орган квiтки винограду, утворений одним чи кiлькома плодолистиками i склададений зi зав’язi, стовпчика та приймочки, який пiсля запилення та заплiднення перетворюється в плiд (ягоду). У багатьох сортiв маточки мають характернi особливостi, якi пов’язанi з формою зав’язi (конiчна, круглясто-конiчна, цилiндрична, цилiндро-конiчна, куляста з дуже короткими та вираженими стовпчиками, овальна, ромбовидна, неправильна), величиною та формою стовпчика та приймочки (головчата, блюдцеподiбна, лопата та iн.)

6.5.3 фертильнiсть пилку квiтки винограду
Здатнiсть зрiлого пилку квiтки винограду до заплiднення

6.5.4 стерильнiсть пилку квiтки винограду
Нездатнiсть пилку квiтки винограду до заплiднення внаслiдок порушення його розвитку, зокрема, неправильного розподiлення хромосом у мейозi

social position