Бродіння в залізобетонних резервуарах

Бродіння в залізобетонних резервуарах

В даний час в господарствах, де є холодильні установки, бродіння червоної мезги проводять в крупних залізобетонних резервуарах. Завантаження їх проводиться, як і дубових чанів, на 4/5 їх об’єму.
За бродінням встановлюється постійне спостереження, і у разі сильного підвищення температури приймаються заходи до охолоджування бродячого сусла.
Перемішування мезги в чанах і резервуарах проводиться шляхом перекачування насосом бродячого сусла при відкритому верхньому люку. Всмоктуючий шланг насоса з’єднується з нижнім краном чана або резервуару, а той, що викидає опускається через люк.
Якщо є необхідність провітрити бродяче сусло, то його спускають через кран в підставу, з якої насосом перекачують назад в резервуар через верхній люк.

«Технологія вина» Українська мова

social position