Екологічні умови

среді всіх чинників, що впливають на якість винограду, одне з перших місць належить екологічним умовам зростання винограду.
Клімат вельми сильно впливає на дозрівання і склад винограду. Відповідно до клімату місцевості ми вибираємо сорт винограду, враховуючи його вимоги, до суми активних температур, що забезпечують можливість отримання зрілих плодів. У одному випадку слід зупинитися на сорті раннього дозрівання, в іншому – середнього і, нарешті, пізнього дозрівання.
При спеціалізації того або іншого району відносно виноградарства і виноробства основне значення мають кліматичні умови, від яких залежить можливість культури окремих сортів винограду і отримання того або іншого виду продукції.
Розміщення основних масивів виноградників визначилося на території СРСР в процесі тривалого практичного досвіду. Північна межа виноградарства до недавнього часу проходила південніше 48°зг/ з. ш. Останнім часом наголошуються численні досліди розведення винограду в північніших районах, що указує на зростаючий інтерес до культури винограду з боку трудящих північної смуги Радянського Союзу.
Виноград нині вирощується передовиками сільського господарства – мічурінцями – далеко за вказаними північними «межами». Просування виноградної культури на північ в даний час є проблемою, якою приділяють великі вні¬маніє науково-дослідні установи (Всесоюзний науково-дослідний інститут виноробства і виноградарства «Маграч» і Всеросійський науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства.
Давітая говорить, що вино створюється в основному не в підвалах і виноробнях, а головним чином на винограднику, під впливом умов життя рослини на даній ділянці і в даному році, а технологія сприяє прояву і розвитку накопичених на винограднику, але поки що прихованих в ягодах якостей майбутнього вина.
Найбільш важливим в цьому відношенні є вегетаційний період і особливо період освіти і дозрівання ягід.
На підставі обробки накопичених емпіричних спостережень за зростанням і розвитком винограду в різних грунтово-кліматичних умовах Давітая дає докладну характеристику вимог сортів до температури, вологості, фотоперіоду. На хід дозрівання винограду, на його переконання, робить вплив не тільки рівень температури (за наявності мінімального рівня), а рівень температури у поєднанні з часом її дії, тобто суми термічної дії (суми температур вище плюс 10±) за період дозрівання.
Вимоги до сум активних температур (вище плюс 10°) для дозрівання ягід винограду міняються по сортах від 2 100 до 3700° за вегетаційний період. Для одних і тих же сортів і однойменних фаз розвитку сума вище за біологічний нуль (плюс 10°) залишається константною для разних географічних пунктів, як це було доведено акад.
Т. Д. Лисенко на прикладі різних термінів посіву однорічних рослин. На підставі своїх виводів Давітая встановлює кількісний взаємозв’язок між умовами вирощування, типом і якістю продукції, що виражається у вигляді агрокліматічеських показників напряму сировинної бази виноградо-винодельческой промисловості. У найбільш загальному вигляді ці показники приведені в табл.5.
На підтвердження правильності застосування кліматичних аналогів при розміщенні виноградарства і спеціалізації виноробницької промисловості Негруль указує на те, що напрям виноградо-винодельческого виробництва в основному визначається кондиціями (цукристістю і кислотністю) сусла в даному районі. Кондиції ж сусла знаходяться в прямій залежності від суми активних температур за вегетаційний період.
Чим клімат холодніший, тим він менш сприятливий для культури винограду, оскільки виноград не може накопичити потрібної кількості цукру, а тому характеризується недостатньою солодкістю і високою кислотністю.

колічественная взаємозв'язок між условіямі вирощування, типом і якістю продукції, виражающуюся у вигляді агрокліматічеських показників напряму сировинної бази виноградо-винодельческой промисловості. Таблиця №5
Жаркий клімат при достатній вологості грунту дуже сприятливий для дозрівання винограду і накопичення в нім цукру. З винограду з високою цукристістю і зазвичай з низькою кислотністю, який виростає в південних жарких районах (Вірменською РСР, Туркменською РСР, Узбецькою РСР), виготовляють хороші десертні вина; свіже столове вино з такого винограду приготувати не можна. Якнайкращі столові вина виходять з винограду помірною клімату (Північний Кавказ, Грузинська, Українська і Молдавська РСР, Дон).

«Технологія вина» Українська мова

social position