КОНЬЯЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В СРСР

КОНЬЯЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В СРСР

Задовго до виникнення коньячного виробництва в Росії в р. Кизляре Терськой області існувало виробництво виноградного спирту, спочатку з вичавків, а потім з вина.
З сорту Яскраво-червоний терський, що дає посереднє вино, кизлярци готували виноградну горілку «кизлярку», що нагадує після витримки в бочках коньяк. Готувалася вона примітивно. У 1815 р., за статистичними даними, в Кизлярськом районі викурювалося до 160 тис. відер спирту.
Перші заводи по виробленню коньяків були організовані на Кавказі (у Кизляре і Тбілісі в 1888 грамів.
Сараджевим). У 1890 р. в Єревані Таїровим був побудований коньячний завод. Виробництво коньяку виявилося дуже вигідною справою і знайшло собі імітаторів. Протягом подальших 5 років на Кавказі виникло більше 10 коньячних заводів. Майже одночасно було організовано коньячне виробництво і в Бесарабії в Калараше (Сараджевим) і Кишиневі (Шустовим).
Головним гальмом в розвитку коньячного виробництва в дореволюційній Росії служила конкуренція з французькими коньяками, які завозилися до Росії у великій кількості. Невивченість сировинних ресурсів, відсутність належного устаткування і фахівців, що знають коньячну справу, служило сильною перешкодою до розвитку виробництва коньяків і поліпшення їх якості. До того ж і підприємців абсолютно не займали питання раціональної організації виробництва вітчизняних коньяків. Більше всього їх цікавили низькі ціни на сировині, унаслідок чого вони організовували виробництво там, де більшою мірою могли експлуатувати населення, що займається виноградарством, і дешевше купувати виноград.
Разом з приватними підприємцями виробленням коньяків в невеликих розмірах займалося також колишнє Питоме відомство. У 1909 грамів, в маєтку «Темпельгоф» (нині радгосп «Суворовський»), що належав Питомому відомству, був організований коньячний завод. Вапняні грунти, помірний клімат, сорт винограду Сильванер і багаторічна витримка зумовили отримання в «Темпельгоф» коньяку дуже високої якості. Так званими коньячними заводами були дрібні кустарні виробництва, обладнані одним, рідко двома перегінними апаратами різних конструкцій, і лише один Єреванський завод був обладнаний коньячними апаратами шарантського типу і мав відповідні приміщення для витримки коньячних спиртів в нормальних умовах. Певної, точно встановленої технології отримання коньячних спиртів і коньяків не існувало.
У дореволюційній Росії вивченням асортименту ліз і районів, найбільш сприятливих для коньячного виробництва, не займалися.
У таких умовах пройшов перший етап розвитку нової галузі виноробницької промисловості, що закінчився на початок першої імперіалістичної війни забороною виробництва вина і коньяків (1914 р.).
Тільки після Великої Жовтневої соціалістичної революції, а саме в 1924 р., починається новий етап розвитку коньячного виробництва. З того часу встановлюється багато нових коньячних апаратів, сильно збільшується вироблення коньячних спиртів і вводиться контроль за виробництвом.
Перед виноробницькою промисловістю СРСР стали питання, що вимагають термінового дозволу: про розміщення коньячної промисловості, про сорти винограду, найбільш відповідні для вироблення коньяку і про технологію його виробництва.
У роботі по дозволу цих питань взяли діяльну участь і науково-дослідні установи, що включили в свою програму вивчення сортів винограду для коньячного виробництва в різних районах СРСР.
У 1936 р. вся виноробницька промисловість була об’єднана в НКПП СРСР, який провів повну реорганізацію коньячної промисловості.
У 1940 р. НКПП СРСР був затверджений план розвитку коньячного виробництва в Радянському Союзі. Було встановлено, що коньячне виробництво є самостійною галуззю виноробницької промисловості, для якої повинні виготовлятися спеціальні вина, що відповідають вимогам отримання з них високоякісних коньячних спиртів. Категорично було заборонено переробляти на коньяки хворі і дефектні вина, дріжджі і пікети, що раніше часто практикувалося. Встановлені були фортеця і кислотність вин, що підлягають дистиляції, і технологія перегонки коньячних спиртів, затверджені типи радянських коньяків і їх кондиції. Для забезпечення коньячних заводів віноматеріаламі длі переробки союзні вінкомбінати і республіканські виноробницькі трести зобов’язані були виділяти спеціальні виноградні насадження з певними сортами і проводити нові посадки коньячних сортів. З того часу коньячне виробництво твердо стало на шлях планового розвитку і в подальші роки прогресивно збільшувалося.
У 1946 р. в різних пунктах Молдавської РСР було встановлено 72 коньячних апарату і пущено в експлуатацію два крупні коньячні заводи: у Кишиневі і Тирасполі.
Одночасно з розвитком коньячного виробництва щорічно з 1936 р. в різних районах СРСР проводяться закладки нових площ насаджень спеціальних сортів винограду для вироблення коньячних віноматеріалов.
Подальшими вирішеннями партії і уряду було поставлено завдання – збільшити найближчими роками у декілька разів виробництво коньяків і поліпшити їх якість. Були намічені основні зони для вироблення коньячних віноматеріалов і асортимент винограду коньячних сортів, визначені місця будівництва нових коньячних заводів, введені нові правила виробництва і зберігання коньячних спиртів і коньяків і затверджені типи і марки готової продукції.
Виробництво коньяку в СРСР в 1958 р. складало 1,16 млн. дкл.
Вироблення коньяків в 1959-1965 рр. намічається у розмірі 2,5 млн. дкл.

«Технологія вина» Українська мова

social position