Кріплені вина

Кріплені вина

До цієї категорії відносяться вина, отримані в результаті неповного зброджування соку свіжого або зав’яленого винограду з мезгой або без неї. Для отримання цукристішого вина допускається додавання в сусло концентрованого чистого виноградного сусла і спирту.
Залежно від складу і характеру кріплених вин по прийнятій класифікації вони розділяються на міцних і десертних, які і свою чергу діляться на напівсолодких, солодких і лікерних.
Міцні вина, як показує їх назва, характеризуються підвищеним вмістом спирту (від 17 до 20% про.). Цукристість цих вин зазвичай невисока (до 10%) і в дуже окремих випадках досягає 13%.
Десертні напівсолодкі вина мають фортецю не вище 16% про, і невисоку (5-10%) цукристість. Відповідно до вмісту в них спирту і цукру, що не гарантують від забражіванія, виготовлення напівсолодких кріплених вин, як і їдалень напівсолодких, представляє значні труднощі і вимагає від винаря високої кваліфікації.
Кріплені десертні солодкі вина характеризуються підвищеним вмістом цукру (від 10 до 20% і більше) і помірним змістом спирту (12-16 %об.).
В більшості випадків при виготовленні десертних солодких вин прагнуть дати їм такі кондиції по спирту, які при високому вмісті цукру були б мінімальними і в той же час забезпечували б їх стійкість проти забражіванія (див. Емпіричні правила спиртування). Віна із змістом цукру вище 20% називають лікерними.

«Технологія вина» Українська мова

social position