Безперервно-потоковий метод термічної обробки вин

Безперервно-потоковий метод термічної обробки вин

Автором запропонована установка (мал. 120) для проведення потоковим методом комбінованої обробки вин, яка здійснюється в чотирьох послідовно розташованих металевих резервуарах.

cхема установки потокового методу термічної обробки вина

В першому резервуарі вино охолоджується і насищається киснем; після 2 днів тиском вуглекислоти воно переводиться в другий, третій або четвертий резервуар, де нагрівається при температурі, відповідній типу вина, протягом необхідних термінів.
На мал. 121 зображена заснована на тому ж принципі установка для комбінованої термічної обробки вин в безперервному потоці, запропонована автором спільно з Кишковським і Брусиловським.

схема установки термічної обробки вина в безперервному потоці

віно з напірного резервуару I подається плунжерним або діафрагмовим насосом 2 (або під тиском вуглекислоти) через пластинчастий охолоджувач 3 в нижню частину резервуару 4, з якого по зливній трубі 5 поступає на фільтр 6. Потім, пройшовши рекуператор охолоджувача 3, вино поступає в пластинчастий теплообмінний апарат 7, тут нагрівається до необхідної температури, після чого прямує в резервуар 6. де протягом встановленого терміну витримується при температурі нагрівання.
Далі вино по зливному трубопроводу резервуару 8 передається на матерчатий фільтр 9 (для грубого очищення), потім в рекуператор теплообмінного апарату 7 і далі через пластинчастий фільтрпресс 10 в приймальний резервуар або на розлів.
Таким чином, охолоджування, витримка вина ва холоду, фільтрація охолодженого вина, подальше нагрівання, витримка при температурі нагрівання, вторинна фільтрація і охолоджування до нормальної температури здійснюється в безперервному потоці.

«Технологія вина» Українська мова

social position