ОБКУРЮВАННЯ СІРЧИСТИМ ГАЗОМ

ОБКУРЮВАННЯ СІРЧИСТИМ ГАЗОМ

що Виходить при згоранні сірі сірчистим ангідридом є безбарвний задушливий газ, добре розчинний у воді. При 0±1 мл води розчиняє 66 мл сірчистого газу. При підвищенні температури розчинність сірчистого газу у воді знижується. При мінус 10° сірчистий ангідрид переходить в рідкий стан.
Для обкурювання бочок застосовують сірчаний гніт.

Окурники

Окурникі, в яких спалюють сірчаний гніт, треба вживати з чашками на нижньому кінці (мал. 52, а). Замість окурников застосовують спеціальні трубки (див. мал. 52, би). Для обкурювання великих резервуарів – бутов, чанів – користуються такими окурівателямі, в яких сірку спалюють поза обкурюваним резервуаром, а сірчистий ангідрид, що утворився, направляють в нього.
Перевага вживання сірчаного гніту полягає в їх дешевизні, необмеженій міцності при зберіганні, неможливості надмірного внесення сірчистого ангідриду, зручності користування ними при переливках, якщо потрібно ввести невеликі кількості сірчистого ангідриду.
Недоліки введення сірчистого газу в сусло і вино шляхом спалювання сірки перш за все полягають в там, що спалювана при обкурюванні сірка завжди містить в невеликій кількості миш’як, який разом з сірчистим газом переходить у вино. Сіра, що потрапила в сусло при обкурюванні, може бути причиною появи в провині запаху сірководня.
Великі незручності представляє обкурювання сірчистим газом і в тому відношенні, що не можна вводити сірчистий газ безпосередньо в рідину; спочатку слід закурити порожній резервуар, а потім вводити в нього вино або сусло.
Крім того, основний недолік обкурювання полягає в тому, що таким методом не можна ввести в сусло або вино бажану дозу сірчистого газу.
Відбувається це тому, що, по-перше, не вся сірка згорає; по-друге, значна кількість сірчистого газу розсівається в навколишньому повітрі і не потрапляє у вино. Таким чином, судити по вазі спалюваної сірки про кількість сірчистого газу, яка поглине вино, можна тільки приблизно.
Дослідження, проведені автором, показують, що фактично засвоюване суслом і вином кількість сірчистого газу дорівнює половині тієї кількості, яка утворюється при спалюванні сірі. Цими даними, звичайно, можна користуватися лише орієнтування.

«Технологія вина» Українська мова

social position