ПОРОКИ ВІНА

ПОРОКИ ВІНА

В результаті діяльності мікроорганізмів (бактерій, різних дріжджів) в провині відбуваються глибокі зміни. Крім того, у винах спостерігаються і іншого роду зміни, які викликаються не мікроорганізмами, а причинами физико-хімічного, хімічного або біохімічного характеру або випадковим попаданням сторонніх речовин. Зміни цього роду прийнято називати пороками.
Ступінь змін, вироблюваних різними пороками, неоднаковий. Деякі з них мало впливають на склад вина, і своєчасне вживання заходів до їх усунення повністю відновлює нормальнєє якість вина. Інші, навпаки, різко змінюють як зовнішні властивості вина (прозорість, забарвлення), так і його смак, букет і т п. Нерідко ці зміни бувають настільки глибокими і так погіршують якість вин, що роблять їх абсолютно непридатними для вживання.

«Технологія вина» Українська мова

social position