ПЕРЕДМОВА

В результаті постійної турботи партії і уряду про зростання матеріального добробуту народу про нашу країну великою мірою зросло виробництво товарів широкого вжитку і продуктів харчування.
Великий розвиток отримав виноробство, що перетворилося з кустарного виробництва в крупну галузь харчової промисловості. Заново організовано шампанське і коньячне виробництва, створена виноробницька промисловість в Казахській, Киргизькій, Таджицькій і Туркменській РСР.
До 1958 р. обсяг виробництва перевищив максимальний рівень виробництв дореволюційного періоду по виноградному вину в 3 рази, по шампанську – в 180 разів, по коньяку – в 10 разів.
Радянське виноградарство і виноробство знаходяться в даний час на великому підйомі.
Контрольними цифрами розвитку народного господарства Радянського Союзу на 1959-1965 рр., затвердженими XXI з’їздом КПРС, намічається збільшення за сім років виробництва винограду не менше чим в 4 рази.
Швидке зростання виноградарства вже а найближчі роки зажадає вищих темпів розвитку виноробницької промисловості і її технічного переозброєння. Потужність заводів і винпунктов по переробці винограду за семирічку буде збільшена в 3 рази, заводів вторинного виноробства – майже в 2 рази в порівнянні з існуючою потужністю. За той же період потужність заводів по виробництву шампанська збільшиться на 20 млн. пляшок, а заводів по виробництву коньячного спирту – на 28 млн. дкл і по випуску готових коньяків – на 1,3 млн. дкл. Виробництво виноградного вина збільшиться в 3 рази, плодово-ягодного-в 1,3 разу, шампанского-в 1,7 разу, коньяка- в 2.1 разу.
Промислове виноградарство і виноробство зосереджене в 26 економічних адміністративних районах. В даний час всі питання, пов’язані з розвитком виноградарства і виноробства, найшвидше і ефективно зможуть вирішувати совнархозы економічних районів.
Підприємства виноробницької промисловості повинні направити свою увагу на подальшу механізацію і автоматизацію процесів виробництва, впровадження нової техніки і досконалішої технології на всіх стадіях виробництва. Особлива увага має бути обернена на впровадження у виробництво потокових і безперервно-потокових процесів і термічної обробки вин.
Особлива турбота має бути проявлена про якість продукції, що виробляється. Механізація і автоматизація технологічних процесів ні за яких умов не повинні проводитися в збиток якості продукції.
За роки радянської влади виноробницька промисловість зуміла створити свої високоякісні вина. На міжнародних виставках в 1955, 1957 і 1958 рр. в Югославії і в 1958 р. в Угорщині радянські вина отримали 118 золотих, 114 срібних і 8 бронзових медалей і на Всесоюзній сільськогосподарській виставці в Москві в 1958 г.-17 золотих, 86 срібних і 17 бронзових.
Випуском другого виданні підручника за технологією вина автор сподівається надати посильну допомогу кадрам виноробницької промисловості в здійсненні почесного завдання подальшого розвитку народного господарства СРСР.
Підручник складається з двох частин: обший і спеціальній технології вина.
У першій частині – загальній технології вина – даний опис і обгрунтування всіх технологічних операцій, вживаних при виготовленні виноградного вина, починаючи із збору винограду і кінчаючи випуском готового продукту.
Оскільки відповідно до учбового плану, затвердженого Міністерства вищої освіти СРСР, детальний опис винограду як сировини для виноробства дається в курсі «Хімія вина», в справжньому підручнику з цього питання наводяться лише короткі відомості
До першої частини підручника віднесений також опис хвороб, пороків і недоліків вина і методів лікування хворих вин і виправлення порочних.
Друга частина підручника – спеціальна технологія вина – містить опис спеціальних технологічних процесів вироблення вин різних типів і коньяків.
Відсутність підручника по виноробницькому устаткуванню спонукала автора дати детальніший опис машин і апаратів, чим це прийнято для підручників за технологією.
Автор приносить вдячність Р. Р. Агабальянцу, Н. Ст Орешкину, Ст Л. Карб, Р. І. Фертману, 3. Н. Кишковському, До. І. Гвелісиані, С. Л. Брусиловському, що надав допомогу при підготовці до видання справжньої книги.

«Технологія вина» Українська мова

social position