ЗАСТОСУВАННЯ СІРЧИСТОЇ КИСЛОТИ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ЯК АНТИСЕПТИКА

ЗАСТОСУВАННЯ СІРЧИСТОЇ КИСЛОТИ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ЯК АНТИСЕПТИКА

Антисептична дія сірчистого ангідриду використовується у всіх виноробницьких країнах.
Роботи Пастера з’ясували причину захворювання вин і роль, яку грають мікроорганізми в житті вина.
Одночасно з’ясувалася дія сірчистого газу, як чинника, що припиняє або затримує розвиток мікроорганізмів. Подальше вивчення впливу сірчистого ангідриду на мікроорганізми сусла дало можливість винареві регулювати бродіння і очищати бродяче середовище, допускаючи розвиток тільки бажаних мікроорганізмів і пригнічуючи розвиток інших, які своєю діяльністю вносять небажані продукти до вина, що утворюється при бродінні.
Коли ми розглядаємо питання про застосування сірчистої кислоти в світлі сучасних наукових даних, ми маємо на увазі не тільки її антисептичну дію. Практика застосування сірчистої кислоти у виноробницькому виробництві, а також наукові дослідження ряду авторів з’ясували багатобічний вплив сірчистої кислоти на вино. Нам в даний час добре відома її протикиснева дія, що оберігає складові частини вина від окислення. Вона знижує ОВ потенціал вина, що часто робить сприятливий вплив на смакові якості вина із зниженою кислотністю. Не можна не відзначити також вплив сірчистої кислоти на утворення букета вина. Крім того, треба вказати, що іноді в сусло і вино вводиться зайва кількість сірчистої кислоти. Контроль за надходженням So2 легко здійснюється, оскільки навіть відносно малі дози сірчистої кислоти легко сприймаються органами смаку і нюху.
Проте при всіх достоїнствах сірчистої кислоти для прак¬тіки виноробства вона володіє і недоліком – при введенні зайвої її кількості вона робить шкідливий вплив на організм людини. Необхідно відзначити, що в цьому повинна не сірчиста кислота, а помилки в застосуванні її, які відбуваються унаслідок недостатнього знайомства з тими перетвореннями, які зазнає сірчиста кислота в провині або суслі. Необхідно вказати, що в СРСР ГОСТ на виноградне вино строго обмежує допустиму кількість сірчистої кислоти в провині.
Знайти замінник сірчистого ангідриду у виноробстві дослідники прагнули вже давно. Основним напрямом в цих дослідженнях були пошуки антибіотиків, що надають антисептичну дію на мікроорганізми сусла і вина. В результаті досліджень в цьому напрямі французьких, німецьких і італійських авторів виділений ряд антибіотиків, що володіють антисептичними властивостями. Проте вони не допущені в харчову промисловість органами санітарії унаслідок їх шкідливої дії на травну систему. Та ж доля спіткала запропоновані різними авторами хімічні препарати: монобром-уксусную кислоту, бензойнокислий натр, пропіонат натрію, а також вітамін К5 Та інші. Всі ці речовини, як шкідливі для організму людини, не допущені органами санітарії до застосування як антисептики в харчовій промисловості.
«Сірчистий ангідрид, – говорив генеральний доповідач на VIII Конгресі з виноградарства і виноробства проф. Д. Мілісавльовіч, – попрежнему залишається як продукт, на базі якого можна досягти стабілізації вина. Технологія вина не може бути мисліма на сьогодні без сірчистої кислоти».

«Технологія вина» Українська мова

social position