ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ І ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ ПРАЦІ У ВИНОРОБНИЦЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Виноробницьке виробництво перетворилося на крупну галузь харчової промисловості. Проведено велике будівництво винзаводов і розширення що раніше існували (у Массандрі, Цинандалі, Гурджаані, Єревані і ін.), заново створено шампанське виробництво на базі 17 крупних шампанських заводів, обладнаних новітньою вітчизняною технікою.
Проте технічне переозброєння виноробницької промисловості ще далеко не закінчене. Основна увага має бути направлена на розширення механізації і організації потокової окремих стадій технологічного процесу. При цьому раціоналізація і удосконалення технологічного процесу на основі новітньої техніки і наукових знань повинні зайняти першенствуюче місце. У цьому напрямі термічна обробка сусла і вина заслуговує на особливу увагу.
За останні роки у виноробницькій промисловості проведені заходи щодо підвищення технічного рівня виробництва, в результаті яких був упроваджений новий вигляд вітчизняного і імпортного устаткування. Для термічної обробки вина упроваджені пластинчасті теплообмінники і пастеризатори і технічно досконаліші пластинчасті фільтри. На багато крупних винзаводах упроваджені автоматичні лінії для розлива вина і шампанська.
Всі крупні винзаводы оснащені в даний час холодильними установками для обробки молодих вин. Крім того, у ряді пунктів первинного виноробства встановлюються холодильники невеликої потужності (10 000 ккал/час) для охолоджування сусла при відстоюванні і під час бродіння.
На заводах первинного і вторинного виноробства великого поширення набули крупні металеві ємкості, що значною мірою витіснили з виробництва дубові бочки. Широке впровадження у виноробницьке виробництво холодильних установок, пастеризатори, а також інших пристроїв для термічної обробки вина є головним і невідкладним завданням. Вживання охолоджування і нагрівання дає можливість створити нормальні температурні умови для ряду технологічних процесів: відстоювання сусла, бродіння, очищення вина, а обробка вин холодом значно підвищує якість вина і збільшує його стабільність.
Не менш необхідна обробка вин нагріванням до різних температур залежно від мети теплової обробки:
прискорити дозрівання, додати певний характер, властивий різним типам вин, стерилізувати вино. Строго певні температурні режими технологічних процесів гарантують здобуття стабільних якісних вин, що відповідають певним типам
Організація потокової і освоєння безперервних методів вимагає перевлаштування окремих ланок виноробницького виробництва і впровадження відповідної механізації і автоматизації.
В світлі перспектив подальшого розвитку вітчизняного виноробницького виробництва великого значення набувають пропозиції, винахідництво і передові методи праці.
У первинному виноробстві почалося широке впровадження механізації трудомістких робіт. Раціоналізаторами і винахідниками запропоновані удосконалення старого і конструкції нового устаткування. Впровадження цих пропозицій значно підвищило технічний рівень промисловості, понизило витрати праці і збільшило продуктивність. За роки п’ятої п’ятирічки виробітку продукції на одного робітника в промисловості виросла на 147,2%. Заводи первинного і вторинного виноробства отримали за п’яту п’ятирічку значну кількість нового устаткування, що різко поліпшило їх технічний стан і збільшило їх продуктивність.
Фахівцями виноробницької промисловості Молдавської РСР тт. Циммерманом, Кошовим і Опря розроблений і упроваджений у виробництво метод потокового зброджування сусла в спеціальних металевих резервуарах. Впровадження цього методу дає, в порівнянні з бродінням сусла в бочках, великий економічний ефект завдяки скороченню витрат робочої сили на догляд за бродячим суслом а дрібній тарі, а також в результаті зниження втрат при бродінні. Крім того, цей метод сприяє поліпшенню санітарного стану виробництва.
Значно сприяло механізації процесів виробництва червоних вин в первинному виноробстві впровадження насоса для перекачування червоної мезги, сконструйованого фахівцями Сімферопольського механічного заводу.
Велику допомогу раціоналізація і винахідництво надали також механізації процесів виробництва на заводах вторинного виноробства.
Першою машиною, що відкрила дорогу до механізації процесу розлива вина і побудови автоматичної лінії розлива, була автоматична розливна машина инж. Жукова. У агрегаті з нею в лінії розлива працювали бутыломоечная машина ГАБ, укупорочный напівавтомат, ліхтар бракування, осмолочно-опечатывающая машина. Проте повної автоматизації процесу розлива не було. При експлуатації окремих машин, що входять в лінію розлива, застосовувалася ручна праця.
У 1957 р. закінчено конструювання і виготовлення нових машин автоматичної лінії в механічних майстернях Ленінградського лікеро-горілчаного заводу. Велику роботу по конструюванню і виготовленню машин для лінії автоматичного розлива, (зокрема, суміші накладу акратофорного шампанська) виконав Тбіліський машинобудівний завод імені Орджонікідзе. Випущені ним автомати успішно працюють на ряду виноробницьких заводів.
Останніми роками велика увага всіма виноробницькими виробництвами обернена на впровадження крупних ємкостей для зберігання вина і бродіння сусла і червоної мезги. Робота дослідницьких установ і досвід передовиків виробництва значно сприяли впровадженню крупних ємкостей і наочно показали можливість економії майже в 2 рази виробничої площі і скорочення втрат.
Безперечним досягненням радянського виноробства є впровадження у виробництво за пропозицією ряду авторів потокових і безперервно-потокових процесів.
З січня 1954 р. на Московському заводі шампанських вин проводилися випробування, освоєння і впровадження установки для шампанізації вина в безперервному потоці за пропозицією проф. Агабальянца і доц. Мержаніана, що дали позитивні результати.
Шампанізація вина в безперервному потоці є прогресивним методом організації виробничого процесу, а також дозволу питань автоматизації і управління технологічним процесом.
Для прискорення подальшого удосконалення методу із залученням до цього ширшого круга фахівців Ленінградський завод шампанських вин з 1967 р. також приступив до впровадження шампанізації в безперервному потоці.
Безумовний інтерес для виноробницького виробництва представляє розроблений канд. биол. наук Саєнко метод прискореного дозрівання хереса в системі резервуарів, випробуваний і перевірений колективом фахівців 2-го Московського винзавода.
Цей метод зменшує на 30% потребу у виробничій площі, скорочує витрати праці, підвищує продуктивність більш ніж в 4 рази в порівнянні із загальноприйнятим методом виробництва хереса в бочках.
Виробнича перевірка показала, що при хересовании в резервуарах відбувається дуже велике накопичення ацеталів і альдегідів, що дозволяє збільшити об’єм купажів хереса без зниження якості і типовості.
У 1953 р. автором запропонована установка для потокового методу прискореної обробки вин різних типів і коньяків. Впровадження цього методу на винзаводах супроводиться майже повним видаленням з виробництва бочок. Заміна бочок металевими
резервуарами повинна корінним чином змінити подобу міських заводів і створити всі необхідні умови для дотримання санітарних вимог, виконання яких в нинішніх умовах часто буває скрутним.
У 1956 р. автор спільно з Кишковським і Брусиловським вніс додаткову пропозицію, що дозволяє в цілях прискорення технологічного процесу виробляти необхідну обробку вин в безперервному потоці.
Слід зазначити і деякі інші раціоналізаторські пропозиції, впровадження яких надало істотну допомогу виноробницькому виробництву. До їх треба віднести установку на ряду вннзаводов стаціонарних скляних трубопроводів замість гумових шлангів, що скоротила втрати і що поліпшила санітарний стан цехів.
Велике значення для виноробницького виробництва мала заміна кіркових пробок поліетиленовими при укупоривании тихих вин і шампанська. Виробництво цих пробок організоване на Московському заводі шампанських вин. Окрім значної економії валюти, необхідної для покупки пробкової кори і пробки за кордоном, вживання поліетиленових пробок скорочує потерн (зокрема, при витримці накладу шампанська) і значно знижує брак продукції.
Пропозиції робітників і обмін досвідом прийняли в останнє десятиліття у виноробницькому виробництві масовий характер, що показує ініціативу і зацікавленість в успіхах виробництва колективів наших винзаводов.
В основному раціоналізаторські пропозиції направлені на вдосконалення методів в області механізації ручних процесів, впровадження нового і експлуатації устаткування, що діє, а також у напрямі інших заходів, сприяючих підвищенню продуктивності і поліпшенню умов праці, поліпшенню якості продукції і зниженню її собівартості.
У поточному семиріччі (1959-1965 рр.) передбачено серйозне удосконалення виробничо-технічної бази виноробницької промисловості. Технічне переозброєння промисловості торкнеться всіх виробничих процесів, де може бути досягнута економія праці і матеріальних засобів, скорочена тривалість виробничого циклу, покращувані умови праці і підвищена якість продукції.
На заводах первинного виноробства намічено впровадження потокових ліній по переробці винограду, вкомплектовування центрифугами і теплообмінниками для збільшення виходу і поліпшення якості виноматериалов.
Заводи вторинного виноробства обладналися пластинчастими фільтрами, теплообмінниками і пастеризаторами, що дасть можливість широко упровадити у виробництво термічну обробку вина.
Починаючи з 1956 р. на винзаводах упроваджуються автомати для механізованої лінії розлива вина продуктивністю 1500-3000 пляшок в годині У зв’язку із значним розширенням виробництва напівсолодких вин заводи будуть забезпечені устаткуванням для стерильного їх розлива.
Особливої уваги вимагає організація внутрішньопідвального транспортування бочок, пляшок і підсобних матеріалів, яка у виноробницькому виробництві до цих пір мало застосовується. Необхідно використовувати автокари, транспортери, пересувні крани і вагонетки, штабелеукладальники, вживані в інших галузях харчової промисловості. Має бути використана також мала механізація, яка у виноробницькому виробництві особливо необхідна у зв’язку з великою кількістю дрібних операцій.
Завданням радянських фахівців винарів, конструкторів устаткування, раціоналізаторів виробництва має бути поліпшення якості продукції.
Відповідно до вирішення партії і уряду в 1959- 1965 рр. намічено розширення сировинної бази виноробницької промисловості, будівництво і введення в експлуатацію крупних заводів для виробництва вина, шампанська і коньяків.

«Технологія вина» Українська мова

social position