Технологічна і економічна характеристика пресів різних систем

Технологічна і економічна характеристика пресів різних систем

Вибір преса тієї або іншої конструкції для даного господарства має вельми важливе значення і повинен проводитися з урахуванням технологічних особливостей преса і матеріальної вигоди його застосування. Раціональний дозвіл цього питання ми отримаємо тільки в тому випадку, якщо розглядатимемо його з погляду отримання вина якнайкращої якості при найменших витратах.
Так, в районах з неякісними сортами винограду, наприклад гібридами – прямими виробниками, а також деякими іншими сортами, що дають прості масові вина, коли в короткий термін необхідно переробити велику кількість винограду, вигідно застосовувати преси безперервної дії великої продуктивності, що вимагають у декілька разів менше витрат праці, чим гвинтові і гідравлічні преси.
Декілька підвищене збагачення дубильними речовинами, які дають ці преси, не має істотного значення в даному випадку. Переробка вказаних сортів на гвинтових гідравлічних і інших пресах періодичної дії недоцільна, оскільки деяке поліпшення якості не компенсується значними витратами на переробку винограду.
У господарствах із сприятливими грунтовими і кліматичними умовами, високоякісних виноградних ліз, що мають в своєму розпорядженні асортимент, які дають тонкі вина, пресування має бути проведене на таких пресах, які гарантують отримання продукту високої якості. Для цієї мети в наших господарствах в даний час прийняті механізовані гвинтові і гідравлічні преси. Для отримання якісних тонких вин необхідне віджимання перших фракцій сусла, для чого цілком достатньо тиску (близько 4 кг на 1 см2), який виходить на великих і середніх механізованих гвинтових і гідравлічних пресах.
Сусло, що залишилося, віджимають на пресах з великим тиском. Тому в таких господарствах необхідно мати один або декілька великих і середніх по величині гвинтових або гідравлічних пресів для отримання сусла-самопливу і сусла першого тиску і декілька пресів малих розмірів (однотонних і півтонових) з високим тиском (9 кг і вище на 1 см2), щоб віджимати мезгу досуха. Така технологічна схема дає можливість найраціональніше використовувати якісні сорти винограду, оскільки сусло, отримане з малих гвинтових і гідравлічних пресів, значно вище за якістю, чим отримане з пресів безперервної дії. Проте ця схема, що дозволяє значно підвищити якість вина, що отримується з другої і третьої пресових фракцій сусла, рідко застосовується унаслідок малої продуктивності, що здорожує вартість виробництва.
Вигідно застосовувати в цій схемі малі преси гідравлічні, а не гвинтові. Гідравлічні преси дають більший тиск і робота на них протікає швидше, унаслідок чого і якість вина, що отримується з пресових сусел, значно виграє, оскільки тривале зіткнення з вичавкою украй несприятливо відбивається на смаку вина.
За останні роки в західноєвропейських країнах гвинтові і гідравлічні преси витісняються пневматичними пресами «Вільмес», які дають великі виходи якісного сусла і мають велику продуктивність.
У зарубіжних країнах успішно застосовуються також описані вище горизонтальні поршневі гідравлічні преси (див. мал. 33), а також горизонтальні преси системи «Колін» (див. мал. 34) з перемішуванням мезги ланцюгами.
На крупних сучасних підприємствах по виробництву простих їдалень і десертних (переважно міцних) вин, де особливе значення має собівартість продукції, необхідно орієнтуватися на устаткування високої продуктивності. В цьому випадку вигідно застосовувати гвинтові або гідравлічні преси великої ємкості (З т і вище) у поєднанні з пресами безперервної дії. Після відділення самопливу і сусла першого пресування мезгу остаточно віджимають на пресах безперервної дії. Сусла, отримані з цих пресів, містять підвищену кількість дубильних речовин і дають вина зниженої якості. Ці сусла уживаються на виробництво кріплених віноматеріалов, які після відповідної обробки дають цілком задовільні за якістю міцні вина.

«Технологія вина» Українська мова

social position