ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ, що ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ До БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ВИТРИМКИ ВІНА

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ, що ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ До БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ВИТРИМКИ ВІНА

При проектуванні виноробницьких підприємств необхідно керуватися вимогами, які пред’являє технологічний процес виробництва до конструкцій приміщень для зберігання і витримки вина. Перш за все проектувальник повинен визначити тип сховища. Тип сховища тісно пов’язаний з температурними вимогами, які технологія виробництва пред’являє до проектованого приміщення. Окрім основної вимоги, що стосується типу споруди, технологічний процес виробництва ставить проектувальника перед необхідністю виконання ряду інших умов, в тому або іншому ступені споруд, що впливають на конструкцію. Так, наприклад, прийнята у виноробницькій практиці установка бочок в три-чотири яруси, розміщення чанів і бутов великої ємкості, користування напірними пристроями при розліве вина обумовлює прийняту при проектуванні виноробницьких виробництв норму висоти стелі вінохраніліщ (4 м).
Залежно від того, чи буде освітлення природне або штучне, створюються різні конструктивні рішення при проектуванні сховищ для вина. Звідси витікають різні вимоги до конструкцій вінохраніліщ, зазвичай освітлюваних електрикою, і цехів розліва, експедицій, що споруджуються з розрахунку на природне освітлення.
То ж відноситься і до вентиляції приміщень, яка цілком залежить від обумовленої технологічним процесом кратності обміну повітря. Якщо для більшої частини виноробницьких приміщень достатнє пяті-шестікратного добового обміну повітря, то для приміщень, де скупчується вуглекислий газ, потрібний півторакратний обмін повітря в годину.
Раціональний пристрій внутрішньої каналізації вимагає спеціальної конструкції полови вінохраніліщ з певним ухилом (1 см на 1 м), що гарантує швидке видалення стічних вод.
Допустиме навантаження на перекриття, прийняте для вінохраніліщ (1400 кг на 1 м2), також обумовлює вибір певних конструкцій, що забезпечують міцність споруди.
Застосування термічної обробки, що вимагає спеціальних могутніх установок для охолоджування і нагрівання, будівництво крупних залізобетонних резервуарів, термоізоляція окремих приміщень тісно пов’язані з необхідністю відповідних конструктивних вирішень проектованого вінохраніліща.
У всіх вказаних випадках вимоги технолога визначають ту або іншу будівельну конструкцію споруд, що відповідає умовам технологічного процесу зберігання і витримки вина.

«Технологія вина» Українська мова

social position