ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ОТРИМАННЯ СУСЛА З ВИНОГРАДУ

ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ОТРИМАННЯ СУСЛА З ВИНОГРАДУ

Щоб дати уявлення про організацію процесу отримання сусла з винограду в сучасних механізованих виноробнях, приводиться декілька найбільш типових технологічних схем переробки винограду на сусло в розміщення потрібного для цього устаткування по потоку виробництва.
Побудова цих технологічних схем знаходиться залежно від типу і якості вироблюваного вина.
Основними є дві технологічні схеми переробки винограду на сусло, вживані при виробництві білих і червоних столових вин, до якого вносяться ті або інші зміни залежно від вимог, що пред’являються до якості або типу вина.
В основному ці схеми (послідовність операцій і необхідне устаткування) можуть бути представлені в наступному вигляді:

схема послідовність операцій і необхідне устаткування

Побудова схеми технологічного процесу отримання сусла з винограду при виробництві їдалень, шампанські, міцні і десертні вин всіх типів мало відрізняється від основних схем. Специфічні властивості, якими володіють різні типи десертних вин, обумовлюються головним чином технологічними прийомами, вживаними при подальшій обробці.
Основна відмінність між разнимі технологічними схемами процесу переробки винограду на сусло полягає у виборі устаткування, який обумовлюється вимогами до отримуваного сусла. Ці вимоги, у свою чергу, знаходяться в прямій залежності від типу вина, яке повинне вироблятися, а також від його якості.
Технологічна схема отримання сусла з винограду при виробництві білих вин різко міняється залежно від системи преса, який застосовується для віджимання мезги. Преси безперервної дії дають грубе, збагачене дубильними речовинами сусло, тому вони можуть бути включені в технологічну схему виробництва масових ординарних столових вин або віноматеріалов для міцних десертних шин. Для отримання якісних білих столових вин, а також білих віноматеріалов для десертних вин необхідно в схемі переробки винограду на сусло передбачити гідравлічні або механізовані гвинтові преси.
При виготовленні деяких вин (білих якісних їдалень і десертних, шампанських і хересних віноматеріалов) необхідно при переробці винограду на сусло відокремити можливий більше самопливу. В цьому випадку в технологічну схему після дроблення винограду включають відділення самопливу, встановлюючи перед пресом стекатель.
Вкажемо декілька схем, які найчастіше застосовуються при виробництві білих вин.

егропомпа-гiдравлiчний прес

еграпомп – гідравлічний прес (мал. 48). Ця схема (№ 1) застосовується в невеликих і середніх за розміром господарствах, що виробляють якісні столові вина, шампанські віноматеріали і якісні десертні вина.
При необхідності збільшити продуктивність ця схема може бути замінена без збитку для якості наступними схемами.

стекатель-гiдравлiчний прес

еграпомпа – стекатель – гідравлічний прес (схема № 2, мал. 49). Практика показала, що в технологічну схему отримання якісних білих вин і навіть шампанських кіноматеріалів, до отримання «яких пред’являються особливо строгі вимоги, можна включити прес безперервної дії. В цьому випадку перед пресом встановлюється стекатель (схема № 3, мал. 50).

стекатель-егропомпа-гiдравлiчний прес

прі праці за цією схемою необхідно враховувати, що сусло, що отримується з преса безперервної дії, буде збагачено дубильними речовинами і придатно лише для вироблення грубих ординарних столових вин і міцних кіноматеріалів. Кількість сусла для якісних вин по цій схемі вийде значно менше, ніж по схемі з гідравлічним пресом, оскільки для їх вироблення береться тільки самоплив із стекателя.
При виробленні ординарних вин (столових і міцних) можна прийняти схему, по якій виноград з еграпомпи поступає безпосередньо в прес безперервної дії. Беручи ж до уваги, що включення в цю схему стекателя покращує якість сусла і збільшує продуктивність преса, необхідно визнати, що схема із стекателем має переваги у всіх випадках.
У деяких господарствах при отриманні шампанських віїоматеріалов виноград (минувши еграпомпу) безпосередньо поступає в гідравлічний прес. Ця схема великого розповсюдження не має. Від описаних різко відрізняється технологічна схема № 4 (рис, 51), вживана при отриманні червоних вин – еграпомпа – бродильний чан.

схема егропомпа-чан

по цій схемі роздроблений виноград з еграпомпи поступає безпосередньо в бродильний чан.
При виробництві білих або рожевих вин (з червоного винограду в останню схему необхідно внести зміну: після еграпомпи включити стекатель. В цьому випадку сусло із стекателя йде на виготовлення білих або рожевих вин, а мезга поступає в чан. Ця схема зазвичай застосовується в тих районах, де червоні сорти винограду не дають після бродіння достатньо забарвлених вин.
Необхідно відзначити, що розміщення устаткування згода описаним схемам залежить в значній мірі від того, як поступає виноград на переробку, чи проводиться подача винограду зверху, знизу або на рівні бункера.
На цій описаний найбільш поширений прийом подачі винограду в бункер еграпомпи на одному рівні. При необхідності подавати виноград вгору (на другий поверх) бажано уникати застосування елеваторів для підйому винограду, оскільки практика показує, що введення зайвого апарату, зазвичай з металевими частинами, збільшує можливість збагачення сусла важкими .металламі. Тому при необхідності подавати виноград вгору (на другий або третій поверх) рекомендується проводити подачу роздробленого винограду (мезги) еграпомпой, встановленою внизу (у першому поверсі). Подача винограду вниз, нижче за рівень приймального майданчика, зручна при будь-якій технологічній схемі і вимагає лише споруди бункера на рівні майданчика.
Вибір виноробницького устаткування для переробки винограду при отриманні вина того або іншого типу має велике значення. Якість сусла, а отже, і отриманого з нього вина, значною мірою визначається тією апаратурою, яка застосовується при переробці винограду на сусло. Нами наголошувався вплив різних систем пресів на склад сусла. Якість сусла залежить також і від еграпомпи і стекателя.
При переробці винограду на сусло, особливо при виробництві білих вин, треба приймати всі заходи до того, щоб виноград і сусло при переробці піддавалися можливо меншому зіткненню із залізними частинами апаратури, оскільки збільшення вмісту в суслі і потім в провині залізних солей викликає почорніння вина. Бажано, щоб вся апаратура для переробки винограду готувалася з кислототривких матеріалів.

«Технологія вина» Українська мова

social position