ТИПИ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ВИДЕЖКИ ВІНА

ТИПИ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ВИДЕЖКИ ВІНА

Залежно від кліматичних і грунтових умов, характеру місцевості, мети виробництва, господарських і інших міркувань приміщення для витримки і зберігання вина будують різних типів: підземні, напівпідземні (частково поглиблені в землю) і наземні.
Підвал у власному сенсі слова є підземна споруда, захищена від різких коливань температури, висока вартість споруд підземних підвалів з’явилася причиною того, що для зберігання і витримки вина почали будувати наземні або напівпідземні приміщення.
Особливе місце займають підземні підвали, що є тунелями і галереями, прокладеними в товщі гірських порід, з яких найбільш відповідними є лес, вапняк (мів) і пісковик.
Вінохраніліща, побудовані на поверхні землі, мають украй непостійну температуру протягом року.
Влітку вони дуже нагріваються, а взимку, навпаки, температура в них сильно знижується. Такі коливання украй несприятливо відбиваються на якості вина. Тому для захисту приміщень для витримки і зберігання вина від впливу зовнішньої температури з давніх часів прийнято будувати їх целіком під землею на тій або іншій глибині (підвали) або частково уривати в землю, заглиблюючи одін-два поверху.
На півночі доводиться захищати підвали і наземні вінохраніліща від дуже сильного пониження температури взимку, на півдні, навпаки, – від різкого підвищення температури під час літньої жари. При цьому треба враховувати загальне положення, що підвищена температура надає на вино шкідливішу дію, ніж низька; тому на півночі легко побудувати хороший підвал, чим на півдні, де грунт прогрівається сильніше і на більш тривалий час. Щоб досягти постійною, відповідною вимогам підвалу низької температури, на півдні їх роблять глибшими, ніж на півночі.

вліяніє температури в подвалах

У таблиці. 18 приведені дані, що показують, який вплив на коливання температури в підвалах має глибина. Дані відносяться до одного з південних районів.
Річні коливання температури залежать також від клімату, складу і будови грунту, топографії місцевості і ступеня захищеності її від безпосередньої дії променів сонця. Тому, перш ніж будувати підвал, необхідно досліджувати в даній місцевості температуру грунту на різних глибинах.
Найлегше прогріваються темна шиферний і піщаний грунти, як що найбільш поглинають сонячне тепло, значно важче – світлофарбовані, як сонячні промені, що відображають, і глинисті. У горбистій або гірській місцевості велике значення має схил, на якому побудований підвал. Так, північні, холодніші схили благопріятнєє для споруди.
Підвали, розташовані в лісовій місцевості, в парках, де вони захищені рослинністю від безпосередньої дії сонця, бувають прохолодніше збудованих на відкритому місці. Не слід розташовувати підвали близько до укосу, оскільки в цьому випадку збільшується поверхня грунту, що прогрівається, що особливо відчувається, якщо схил обернений на південь, і будувати їх на місцях, де часто бувають сильні крізні вітри.
Зразкова глибина підвалів має бути на півночі не менше 5 м, на півдні – не менше 8 м. Споруда їх на великій глибині збільшує витрати, особливо при високому стоянні грунтових вод. Тому часто практикується будівництво неглибоких підземних підвалів із застосуванням низки заходів, що зменшують їх негативні властивості. До цих заходів насамперед відноситься захист підвалу від впливу зовнішніх температурних умов наземними спорудами. Часто над підвалом розташовують приміщення для переробки винограду, чем,
окрім захисту підвалу від впливу зовнішньої температури, створюється велика зручність відносно переміщення вина; вибродівшєє вино самоплив спускається в підвал. Вельми сприятливо впливає на температурні умови підвалів зазвичай прийняте в містах розташування їх під багатоповерховими будинками.
При споруді мало поглиблених підвалів рекомендується надбудовувати другий надземний поверх, в якому зазвичай розміщують розливний, отделочний і пакувальний цехи і конторські приміщення. Вельми сприятлива дія на температурні умови підвалу надає захист його наземної частини зеленими насадженнями – деревами, чагарником, виноградними лозами.
Підземні підвали влаштовують часто з склепінчастою стелею. Зведення будують з штучного каменя, цеглини і залізобетону. Міцність їх залежить від форми і товщини стелі. Формою зведення бувають різними { мал. 88), найчастіше зустрічаються: загострені, або стрілчасті (а), коробообразниє (6) і дугоподібні, або циліндрові (в). Будують підвали також і із стелею звичайної плоскої форми. В цілях кращої ізоляції напівпідземних підвалів зверху над зведеннями насипають шар землі. Залежно від товщини цього шару зведення підвалу випробовують велике або менше навантаження. Найбільшу міцність зведення обумовлює стрілчаста форма, яка в той же час є найкрасивішою в споруді. Проте вона невигідна в сенсі використання ємкості підвалу.

форми зведень.

Стіни, що звужуються догори, обмежують використання приміщення стрілчастих конструкцій при установці бочок в декілька ярусів, оскільки верхній простір в загостреній частині зведення залишається незайнятим. Коробообразная форма зведення зручніша, але вона нестійка проти тиску і витримує значно менше навантаження, чим стрілчаста, оскільки тяжкість шаруючи землі, що знаходиться над зведенням, чинить бічний тиск на стіни.
Найбільш поширена дугоподібна, або циліндрова, форма зведення. Такі зведення стійкі відносно навантаження, але невигідні для використання, оскільки мають найменшу висоту у стенів, біля яких зазвичай встановлюються яруси бочок.
В даний час для будівництва залізобетонних підвалів і вінохраніліщ прийнята якнайкраща відносно навантаження і зручна для використання форма звичайної плоскої стелі.
Конструкція підвалів і вінохраніліщ в цьому випадку має затверджену для будівництва промислових будівель уніфіковану сітку колон (6X6 м) і уніфіковані елементи перекриття, які в основному виконуються із збірного залізобетону. Перекриття наземних вінохраніліщ і підвалів може бути ребристим або безбалочним; перевагу слід віддати, як і в більшості харчових підприємств, безбалочному. Для підтримки постійної температури всі отвори в підвалі і вінохраніліщах (двері, вікна, віддушини) мають бути зменшені як те кількості, так і по розмірах до мінімуму. У підвалах, виритих в землі на значній глибині і, отже, що не мають вікон, користуються штучним освітленням. Вхідні двері у підвалів всіх типів мають бути обернена на північ. Для кращого захисту від впливу зовнішньої температури перед входом в приміщення підвалу необхідно робити прибудову або тамбур, щоб холодне або тепле повітря ззовні не могло вільно проникати в підвал. Якщо вхід в підвал розташований нижче за рівень землі, то від вхідних дверей вниз влаштовуються сходи, достатньо широкі для того, щоб по ній можна було спускати бочки. На сходах поверх ступенів кладуть лагері або лежні, що полегшують спуск бочок. У великих підвалах робота по спуску бочок механізується за допомогою лебідок або підйомників.
Необхідно передбачити можливість спуску вина безпосередньо з автоцистерн в підвал або вінохраніліще.
Удосконалення холодильної техніки» за останні двадцять років, розвиток застосування холоду в різних галузях промисловості, зокрема в харчовій, показало, що досягти певної і постійної температури в приміщенні для зберігання і витримки вина можна і без поглиблення підвалів в землю. Останнім часом у нас проектують і будують наземні вінохраніліща, що є гігантськими термостатами, температура і вологість яких регулюється таким, що поступає в них охолодженим або нагрітим повітрям певної вологості. Ці споруди зазвичай багатоповерхові і будуються із залізобетону. Перш ніж приступити до проектування виноробницького підприємства, необхідно врахувати всі місцеві умови, які повинні визначити тип приміщення для зберігання і витримки вина, їх розмір і температурні вимоги. Найголовнішими з цих умов є клімат, тип і характер вин даної місцевості і площа насаджень. Чималу роль грає рельєф місцевості і наявність того або іншого будівельного матеріалу. Нерідко для будівництва підвалів використовують кинуті каменоломні. У Радянському Союзі винні підвали в Соук-дере (Краснодарський край), а також Грушевські і Кріковськие (у Молдавії) побудовані на місці колишніх каменоломень; гігантські вінохракиліща в Артемовське організовані в колишніх гіпсових шахтах. У Шампані (Франція) багато хто з відомих шампанських виробництв організований в підземних тунелях колишніх мелоломен. Таке використання вже готових підземних тунелів значно здешевлює будівництво підвалів з вельми сприятливими для витримки вин температурними умовами. Хоча сучасний розвиток холодильної техніки робить необов’язковим поглиблення підвалу в землю, це не означає, що не треба користуватися тими перевагами, які мають підземні підвали, особливо в тих випадках, коли є можливість отримати такі підвали в майже готовому стані.
Дуже зручно, якщо грунт по своєму складу і будові дає можливість прокладати в нім тунелі без облицювання. Такий грунт (глинистий пісковик), в якому прокладені тунелі в радгоспі «Нове Світло» в Криму.
Тунелі, прориті в грунті на певній глибині, зазвичай мають необхідні температурні умови для витримки столових і десертних вин і цілком задовольняють своєму призначенню при разних кліматичних умовах.
Штучно охолоджувані наземні споруди для зберігання і витримки вин не можна рекомендувати у виноробницьких районах з жарким кліматом. Не дивлячись на те, що при будівництві споруд цього типу для огорожі від зовнішніх температурних впливів застосовуються різні ізоляційні матеріали, як показала практика будівництва холодильників, вплив зовнішнього нагріву в жарких країнах створює в них украй скрутні умови для підтримки необхідної температури усередині приміщення. Тому наземні споруди із застосуванням кондиціонованого повітря більше відповідають умовам помірного і холодного клімату. Виходячи з цього, в районах з жарким кліматом удаються до будівництва підземних підвалів, не дивлячись на високу вартість споруди.
В більшості випадків вимогам виробництва в країнах помірного клімату відповідають напівпідземні підвали, нижні приміщення яких мають всі умови для витримки їдалень і слабоградусних десертних солодких вин. Верхні наземні приміщення цілком придатні для витримки міцних вин.
Підлоги в підвалах робляться асфальтові. У тунелях, прокладених в твердих породах, підлогою служить сама порода. Щоб вода при митті полови не застоювалася, пів роблять з невеликим ухилом до середньої лінії тунеля, по якій проходить канавка для стоку рідини. Для установки бочок уздовж тунеля в два-три яруси споруджують лагері; відстань між ними зазвичай рівна 0,6 м, висота – 0,45 м.
Бути також встановлюють на лагері. Для бутов невеликого розміру (150-200 дкл) влаштовують загальні лагері, як і для бочок. Якщо бути великі, споруджують окремі лагері для кожного.
У крупних промислових центрах, куди з виноробницьких районів щорічно поступає для реалізації велика кількість молодого вина, доцільно будувати особливого типу вінохраніліща, пристосовані для прискореної обробки вина (мал. 89).

современний вінзавод для ординарних вин.

У такій будівлі в подовжньому і поперечному напрямах проходять коридори, по обидві сторони яких розташовані закриті залізобетонні резервуари для зберігання вина ємкістю в декілька тисяч декалітрів кожен. Всі коридори і внутрішня поверхня резервуарів викладені кахляними або скляними плитками, що дає можливість підтримувати в приміщенні чистоту. Всі резервуари сполучені між собою трубопроводами, створюючими по будівлі цілу мережа. За допомогою цієї мережі труб можна переливати вино з одного резервуару в іншій, що знаходиться в будь-якому поверсі і на будь-якій відстані.
Для переміщення вина досить повернути рукоятку на пульті управління.
Стаціонарні насоси і фільтри знаходяться в окремих приміщеннях. Для пропуску вина через фільтрувальне відділення досить зробити додатковий поворот ручки на пульті управління. Холодильні установки, нагрівальні і обклеюючі камери доповнюють пристрій сучасного механізованого вінзавода.

«Технологія вина» Українська мова

social position