УЗБЕЦЬКА РСР

Виноградарство – одна з прадавніх галузей сільського господарства республіки. Клімат Узбецької РСР, як і інших республік Середньої Азії, континентальний, такий, що відрізняється жарким влітку і суворою зимою. Сума активних температур (Ташкент) 4300°.
Грунти в різних районах Узбекистану досить одноманітні і є окультурені сероземы, утворені на лесі. Місцями грунти мають характер лугових, лугово-болотних, сероземно-луговых глинистого механічного складу.
Осідання випадають у вельми малій кількості, виноградники зрошувані.
Виноградні райони Узбекистану можна розділити на дві групи: північну, до якої відноситься Ташкентська, Ферганська, Наманган, Андіжанськая і Хорезмськая області, і південну, включаючу Самаркандську, Бухарську, Кашка-Дарьінськую і Сурхан-Дарьінськую області.
Відповідно до спеціалізації районів виноробства в СРСР велике місце в Узбецькій РСР відводиться виробництву родзинок (у значній кількості з сортів Кишмиш) і столового винограду. В той же час Узбецька РСР є одним з найбільш крупних районів виноробства СРСР. Основний напрям виноробства Узбекистану – виробництво високоякісних міцних і десертних вин. Крім того, тут також розвинене приготування столових вин, виробництво Радянського шампанська, коньячного спирту і концентрату (вакуум-сусла).
Залежно від рельєфу місцевості і пов’язаних з ним змін кліматичних умов Узбецькій РСР змінюються типи і характерні особливості вин. У долинах виноградники отримують найбільшу кількість сонячного тепла, тому виноград має високу цукристість, що дає можливість виготовляти десертні вина високої якості. Чим вище виноградник над вирівняний моря, тим менше він отримує тепло н. отже виноград має меншу цукристість. З такого винограду готують легкі столові вина і шампанські виноматериалы.
У Ташкентської області є райони, де виноград нагромаджує велику кількість цукру і де готують десертні вина, і в той же час райони, де можна отримувати столові вина. До перших належать Янги-Юльськнй, Орджоникідзевський і Паркентський, до других – Хавастський район, де завдяки низькій цукристості винограду можна готувати сухі столові вина.
Значні площі виноградних насаджень тут займають столові сорти винограду – Німранг, Хусайне, Чилаки та інші. З винних сортів культивуються Сапераві, Баян широчіні, Буаки, Тавквері, Морастель, Сояки, Рислінг і Ркацителі.
З розташованих у Ферганській долині областей – Андіжанськой, Наманганом і Ферганською, – остання, включаюча райони Кокандський, Кировський і Узбекистанський, має в своєму розпорядженні найбільш сприятливі кліматичні умови для виробництва міцних і десертних вин з сортів Алеатіко, Ркацителі, Мускат угорський, Юмалак, Сапераві і інших.
Область Намангана також дає десертні вина високої якості з сортів Юмалак. Алеатіко, Муськати рожевий і угорський і Ркацителі.
У Андіжанськой області культивуються переважно столові і родзинки сорти.
У Самаркандської області особливе значення має виробництво концентратів (вакуум -сусла) на сорти Кишмиш білий, зосереджений в Комсомольському районі. У Паст-Даргомськом і Булунгурськом районах виноград має високу цукристість, що дає можливість отримувати тут десертні і міцні вина з сортів Каберне, Сапераві, Алеатіко, Ркацителі, Муськати, і інших. У Ургутськом районі поширений місцевий винний сорт Бахтіорі.
У Бухарської області райони Кермінінський, Шафріканський, Кзил-Тепінський і Свердловський дають міцні і десертні вина з сортів Алеатіко, Ркацителі, Мускат рожевий, Мускат угорський. У деяких інших районах Бухарської області – Гижду-ванськом, Кенімехськом і інших – виробляє столові вина з сорту Бішти.
Останні области-Кашка-Дарьинская і Сурхан-Дарьінськая- мають сприятливі умови для здобуття міцних і десертних вин з сортів Алеатіко, Сапераві, Ркацителн, Васарга чорна, Буаки і Муськати угорський і рожевий.
Виноробницькі райони Узбекистану дають переважно десертні і міцні вина високої якості. У ряді районів можна отримувати також хорошої якості столові вина – білі і червоні.
Кращі білі столові вина готують в предгірних районах з місцевих сортів Сояки (Паркентський район Ташкентської області), Бахтіорі (Ургутський район Самаркандської області), Обак (Хавастський район Ташкентської області), Бішти (Кенімехський район Бухарської області).
Радгоспи тресту «Узбеквіно» виробляють хорошої якості білі столові вина: Хосилот, Баян широчіні, Рислінг, Семільон (Ташкентська і Самаркандська області) і червоні їдальні: Сапераві, Морастель, Каберне, Тавквері з винограду, що виростає на грунтах з близьким заляганням грунтових вод (наприклад, радгосп 7 Орджоникідзевського району Ташкентської області та інші).
Вивчення різних районів Узбецької РСР, украй всіляких по рельєфу і висоті над рівнем моря, показало, що в північних і гірських районах Узбекистану можна отримати шампанські виноматериалы хорошої якості. Виробничі досліди, проведені в цьому напрямі, дали сповна задовільні результати.
На підставі цього з метою наближенні шампанського виробництва до районів вжитку в 1942 р. в Ташкенті організований комбінат шампанських вин.

У тих же північних і гірських районах виходять коньячні виноматериалы, з яких готують коньячні спирти сповна задовільної якості.

«Технологія вина» Українська мова

social position