Вихід сусла і його склад по окремих фракціях

Вихід сусла і його склад по окремих фракціях

Вихід продукції в значній мірі обумовлений вибором того або іншого виду устаткування. Вихід сусла з винограду, окрім сорту, залежить і від системи вживаного преса.
На підставі даних за ряд років про среднепрогрессивних норми виходу сусла з винограду по окремих республіках можна вивести наступні середні норми виходу сусла по Радянському Союзу для різних пресів (у дкл з 1 т):

норми виходу сусла з вінограда

При переробці певної партії винограду на гвинтових або гідравлічних пресах отримують декілька фракції сусла: самоплив, сусло першого пресування, сусло другого пресування і т. д.
Кількість сусла окремих фракцій коливається залежно від якості винограду і від сили тиску при пресуванні, отже, і від системи вживаних пресів. Межі коливань окремих фракцій вельми значительни і, за даними Ховренко, для різних систем пресів наступні (у % від виходу, сусла):

предели коливань окремих фракцій

При застосуванні гідравлічних пресів декілька збільшується кількість сусла першого тиску. Склад сусла різних фракцій неоднаковий, що є наслідком неоднорідності складу соку ягоди винограду.
Ягоду винограду можна грубо розділити на три концентричні зони, в яких накопичення різних речовин, що виробляються при дозріванні винограду, відбувається неоднаково:
1) периферійну зону, що складається з шкірки і прилеглого до неї шаруючи м’якоті;
2) центральну зону (сердечко), що є м’якоттю, прилеглою до насіння;
3) середню зону, найбільш важливу, розташовану між ними.
За даними багатьох авторів, в самоплив потрапляє сік з середньої зони, а тому він зазвичай містить більше цукру, чим пресові фракції. Ясніше це буває виражено при віджиманні цілих кетягів (шампанський спосіб). Проте єдиної думки в цьому питанні у виноробницькій літературі ми не знаходимо. Деякі автори стверджують, що в більшості випадків найбільш цукристим є сусло першого пресування. Багаторічні спостереження, проведені автором на Південному березі Криму, в Магараче, показали, що цукристість і кислотність окремих фракцій виноградного сусла при пресуванні залежать від багатьох причин: сорти винограду (консистенції м’якоті), ступені його зрілості, діаметру корзини преса, сили тиску і інших.
У таблиці. 15 дані виходи сусла і зміна його складу по фракціях.

данниє виходи сусла і зміна його складу по фракціях

З таблиці. 15 не видно певній закономірності в зміні цукристості і кислотності в окремих фракціях сусла, що отримується при пресуванні. Ясне збільшення у напрямі до останньої пресової фракції ми спостерігаємо відносно змісту азотистих і зольних речовин.
У цій таблиці не вказаний вміст дубильних речовин в окремих фракціях сусла; інші експериментальні дані показують, що менше всього дубильних речовин знаходиться в самопливі. Чим довше сусло стикається з твердими частинами виноградного кетяга (шкіркою, насінням і гребенями), тим більше воно збагачується дубильними речовинами. Отже, більше всього їх міститься в суслі останнього тиску, отриманого після декількох перелопачувань віджатої мезги. Таким чином, ступінь пресування вносить відмінність до складу сусла, з якого надалі готується вино.
Щоб отримати ніжніше і м’якше вино, беруть самоплив і сусло першого пресування, а в деяких випадках і другого пресування. Всі ці фракції сусла змішуються зазвичай у відстійних чанах. Фракції (сусло третьегої подальших пресувань), що не увійшли до суміші, збирають і сбражівают.отдельно і надалі використовують як купажниє матеріали, переважно для міцних вин. При виробленні ординарних вин всі фракції сусла збирають разом і у такому вигляді відстоюють. Про склад різних фракцій, що отримуються з преса безперервної дії, можна судити з даних, отриманих при роботі на Казахській науково-дослідній станції інституту «Магарач» (табл.16).

данниє про різні фракції, що отримуються з преса безперервної дії

дополнітельний вихід сусла (19 дкл) і відмінність складу сусла 1-ої і 2-ої фракції пояснюється переходом в сусло соку гребенів і шкірки, менше цукру, що містить, і кислот. В цілях поліпшення якості столового вина на його приготування прийнято брати лише 1-у фракцію, 2-а фракція застосовується як купажний матеріал при виготовленні міцних вин.

«Технологія вина» Українська мова

social position