Завантаження бродильних ємкостей і введення чистої культури дріжджів

Завантаження бродильних ємкостей і введення чистої культури дріжджів

Завантаження бродильних ємкостей (чанів, залізобетонних резервуарів, металевих танків) проводиться зазвичай за допомогою еграпомпи або спеціальних насосів для перекачування мезги.
Розводку чистих культур дріжджів вводять після завантаження мезги услід за закінченням перетяжки, яка необхідна для рівномірного розподілу сірчистого ангідриду. У ту ж підставу, в яку вводять рідкий сірчистий ангідрид, вливають 2% (до об’єму мезги) розводок чистої культури дріжджів і повторюють перетяжку сусла. У жарку погоду, при повільному завантаженні мезги, розводку частих культур додають в декілька прийомів, у міру наповнення ємкості, щоб уникнути забражіванія мезги на своїх дріжджах.
Застосування чистих культур при виробництві червоних столових вин має наступні переваги: чистий смак отриманого вина, що відтіняє сортові особливості червоних вин, рівномірність бродіння червоної мезги, повнота зброджування, швидке освітлення і міцність вин.
Для зброджування червоних вин застосовують селекціоновані раси дріжджів, які можна отримати від науково-дослідних інститутів, їх філій і станцій.

«Технологія вина» Українська мова

social position