ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ БІЛІ СТОЛОВІ ВИНА (БІЛІ СТОЛОВІ ВИНА ФРН І ФРАНЦІЇ)

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ БІЛІ СТОЛОВІ ВИНА (БІЛІ СТОЛОВІ ВИНА ФРН І ФРАНЦІЇ)

Кращими білими столовими винами західноєвропейських виноробницьких районів визнаються в Західній Німеччині рейнські і мозельськие і у Франції – бургундські і провина Шаблі.
За кращі рейнські вина вважаються ті, які виходять з сорту Рислінг з глинисто-сланцевих грунтів третинних утворень на схилах Таунуса (правий берег Рейну). Рейнська долина, де розташована на штучно влаштованих терасах велика частина виноградників, захищена від східних і західних вітрів і володіє досить м’яким кліматом з кількістю опадів від 441 до 534 мм.
Унаслідок північного положення (50° с. ш.) умови для дозрівання винограду в Рейнській долині не завжди сприятливі. Тільки у вдалі роки з південних кам’янистих і сухих схилів виноград дає високоякісні вина. У решту років виноград в Рейнській долині не дозріває, тому вина з нього виходять слабоградусниє і ординарні. Нерідко цукристість винограду тут буває настільки низька, що доводиться в сусло перед бродінням додавати цукор. Приготовані таким чином «покращувані» вина майже щорічно в значній кількості проводяться в Рейнській області.
Отриманими у вдалі роки рейнськими винами є дуже свіжі, легкі столові вина з красивим золотисто-зеленуватим кольором і дуже приємним своєрідним букетом.
Всі рейнські вина виробляються з сорту Рислінг. Кліматичні умови Рейнської області роблять великий вплив на технологію приготування вин. Пізно зібраний (іноді з-під снігу) виноград роздавлюють на дробарках, пропускають через гребневідділювач і передають в преси. Що поступило з преса сусло сильно закурюють на відстої, після чого подають в підвал. Сусло з низькою температурою, обкурене значними дозами сірчистого ангідриду в підвалах-тунелях, які прориті в схилах крутого берега Рейну і мають середню температуру 10-11°, бродить дуже поволі (декілька місяців, а іноді понад рік). Несприятливі умови, які створюються після закінчення алкогольного бродіння для яблучно-молочнокислого бродіння, приводять до того, що яблучна кислота залишається в рейнських винах або лише частково переходить в молочну.
Мозельськие вина готують також з сорту Рислінг, культивованого по долині р. Мозель. Глинисто-сланцеві (шиферні) грунти грають велику роль в створенні високої якості мозельських вин. Кращі вина виходять з виноградників, розташованих по середньому перебігу р. Мозель, в місцевостях Піспорт, Віннінген, Нейберг і інших. Отримувані приблизно в тих же кліматичних умовах, що і провина Рейну, з того ж сорту, за схожою технологією, мозельськие вина мають свій оригінальний характер, що відрізняє їх від рейнських вин.
Ясно-солом’яне забарвлення з ясним зеленуватим відтінком, м’яка кислотність, що додає винам Мозеля приємну свіжість, тонкий букет польових трав і гармонійність смаку створили їм цілком заслужену на славу високоякісних білих столових вин.
Хороші вина на Мозеле виходять тільки в роки, коли виноград цілком дозріває. Цукристість винограду нерідко буває такою низькою, що сусло для отримання слабоградусних покращуваних вин приводиться підцукровувати.
Описана нами класична німецька технологія білих столових вин в даний час збереглася лише в небагатьох старих виноробницьких господарствах. У останнє десятиліття повсюдно в господарствах по Рейну і Мозелю застосовується нова прискорена технологія білих столових вин, що дає можливість різко скоротити процес вироблення вин і цим значно здешевити виробництво.
Процес виробництва білих столових вин за новою технологією протікає таким чином.
Ретельно відсортований виноград після дроблення віджимається на гідравлічних або пневматичних пресах Вільмес. Для виготовлення вина беруть самоплив і першу фракцію з преса. Отримане сусло сульфітується (50 міліграм/л) і після короткочасного відстоювання подається насосом в бродильні ємності (бочки, бути, металеві резервуари). Осад поступає на центрифуги, отримане сусло фільтрується і приєднується до сусла, що поступило на бродіння. Бродіння в більшості випадків проводиться в металевих резервуарах під тиском вуглекислого газу. Сусло зброджується на власних дріжджах; чисті культури дріжджів застосовуються в окремих випадках при ненормальному бродінні. Як показує практнка, бродіння протікає при температурі бродячого сусла біля 18°. При підвищенні температури вище за допустимі межі резервуари охолоджуються шляхом зрошування їх холодною водою. До кінця бродіння сусло, насичене вуглекислотою, фільтрується через кизельгур.
Всі подальші операції: переливки, фільтрація і ін. – проводяться без доступу повітря, і вино ретельно захищається від окислення, чому сприяє також постійна підтримка в провині певної кількості вільної So2 (близько 25 міліграма/л), що оберігає вино від впливу кисню повітря.
При першій переливці, яка щоб уникнути автоліза дріжджів проводиться незабаром після закінчення бродіння (при перших ознаках освітлення), вино обробляється бентонітом, що має на меті видалення з нього білкових речовин.
Одночасно у вино вводиться сірчистий ангідрид з таким розрахунком, щоб в провині, як указувалося, залишалося близько 25 ме\ л вільної So2.
Враховуючи, що після закінчення певного терміну вільна сірчиста кислота окислюється, при другій переливці, яка зазвичай проводиться в середині грудня, вино повторно сульфітується до вказаної межі.
Істотною особливістю цієї технології білих столових вин є також ранній розлів.
Отримані в безкисневому режимі вина розливаються після шесті-девятімесячной обробки.
Перед розлівом вино сульфітується утретє, з розрахунком підтримки в нім вказаних вище норм вільної сірчистої кислоти, і фільтрується через знепліднюючий фільтр. Технологія при виробленні ординарних і якісних вин однакова. Різниця полягає в тому, що якісні вина готуються з цілком зрілого винограду і після розліва в пляшки витримуються 2-3 року і більш залежно від сорту і року урожаю, а ординарні вина часто готуються з сусла з додаванням цукру і випускаються в продаж зараз же після розліва.
За літературними даними, вміст сірчистої кислоти в готових винах, отриманих за описаною технологією, не перевищує норм, дозволених німецьким законом (загальна кількість сірчистої кислоти 200 міліграм/л, зокрема вільною 20 міліграм/л). ; Несприятливі умови (наявність So2 і низька температура), які створюються після закінчення алкогольного бродіння для яблучно-молочнокислого бродіння, приводять до того, що яблучна кислота в рейнських і мозельських винах повністю залишається або частково переходить в молочну. Підвищений вміст яблучної кислоти, що утворюється внаслідок цього, вірніше за її солі, в рейнських і мозельських винах надає їм своєрідному смаку.
Білі столові вина Франції, володіючи високими якостями, різко відрізняються від німецьких вин.
У Верхній Бургундії (Франція) з сортів Шардоне, Піно білий і Аліготе (у Монтраше і Мерсо) отримують дуже хороші білі столові вина, які користуються високою репутацією. Білі столові вина Бургундії мають фортецю від 11,5 до 14,95% про. і невисоку кислотність (5-6 грама/л).
Красивий золотистий колір, тонкий букет і смак у поєднанні з приємною свіжістю характерні для кращих бургундських вин.
У сусідньому з Верхньою Бургундією департаменті Іонн користується великою популярністю біле вино Шаблі, що готується з сорту Шардоне з невеликою добавкою Аліготе. Багатьма французькими дегустаторами це вино по тонкості букета, аромату і освіжаючому смаку оцінюється як краще біле столове вино Франції.

«Технологія вина» Українська мова

social position